PL | EN


feeCOMPASS logo feeCOMPASS®

inteligentna porównywarka


blue sky background img 4

3 pytania, kluczowe dla skutecznej sprzedaży produktów finansowych:

1. Jakie są mocne strony Twojej oferty?
2. W jaki sposób trafnie odpowiedzieć na ofertę konkurencji?
3. Które elementy Twojej oferty można dopasować, aby lepiej odpowiadały potrzebom klienta?
Działanie aplikacji slajd 1 Działanie aplikacji slajd 2 Działanie aplikacji slajd 3 Działanie aplikacji slajd 4 Działanie aplikacji slajd 5

Opis rozwiązania

Aplikacja feeCOMPASS®, stworzona przez firmę INNECT, jest narzędziem wspomagającym sprzedaż produktów bankowych. Może być stosowana przez doradców (mobilnych, w placówkach bankowych, czy telefonicznych centrach sprzedaży) jak i w kanałach automatycznych. Wykorzystuje inteligentne porównywanie kosztów, opłat i prowizji ofert produktów finansowych.

Na podstawie profilu zachowania konkretnego klienta, doradcy z użyciem feeCOMPASS® mogą błyskawicznie sporządzić spersonalizowane porównanie konkurencyjnych ofert. Ta wiedza pomaga doradcy użyć właściwej argumentacji sprzedażowej względem klienta i efektywnie wpływać na zwiększenie sprzedaży.

Nasz silnik wylicza rzeczywiste koszty, z uwzględnieniem wszystkich gwiazdek i promocji. Potrafi również automatycznie wskazać zależności między ceną, a konkretnym zachowaniem klienta oraz wyeksponować finansowe mocne i słabe strony poszczególnych ofert.

Źródłem profilu klienta mogą być dane wprowadzone w ergonomicznej aplikacji jak i dane pochodzące z systemów zewnętrznych, np. przy użyciu PSD2 API czy systemu transakcyjnego banku. feeCOMPASS® utrzymuje aktualne dane rynkowe, wykorzystując back-end, który automatycznie monitoruje zmiany produktów na rynku (TOiP, TO, informacje marketingowe) oraz zarządza procesem aktualizacji naszej bazy danych. Uniwersalność silnika umożliwia pracę z ofertami również w innych sektorach (np. energia, gaz).

schemat funkcjonowania feeCOMPASS schemat funkcjonowania feeCOMPASS - podpisy
schemat funkcjonowania feeCOMPASS schemat funkcjonowania feeCOMPASS - podpisy

Obecnie rozwijane są funkcjonalności feeCOMPASS® porównujące pakiety produktów oraz API dla kanałów samoobsługowych, pozwalające systemowi bankowemu reagować na zachowania klienta z uwzględnieniem informacji o aktualnej ofercie konkurencji (np. atrakcyjna czasowa promocja).

Spersonalizowane porównanie ofert i trafnie dobrana argumentacja podczas rozmowy z klientem budują wiarygodność.
feeCOMPASS® zapewnia doradcy większą skuteczność bez konieczności nieustannego sprawdzania ofert i promocji u konkurencji.
Spersonalizowane porównanie ofert i trafnie dobrana argumentacja podczas rozmowy z klientem budują wiarygodność.
feeCOMPASS® zapewnia doradcy większą skuteczność bez konieczności nieustannego sprawdzania ofert i promocji u konkurencji.
Unsplashed background img 2

Korzyści

1. Zespoły produktowe, odpowiadające za rozwój i marketing produktów i usług:

Silnik feeCOMPASS® zapewnia wgląd w konkurencję i umożliwia szybszą reakcję na zmiany rynkowe - wszystko to dzięki monitorowaniu rynku, dostarczaniu alertów i gotowych do użycia porównań z konkurentami na poziomie szczegółowych parametrów produktu i oferty.

2. Zespoły sprzedażowe w różnych kanałach kontaktu z klientem:

Ergonomiczna aplikacja pozwala na wzrost skuteczności sprzedaży. Oferuje dostęp do aktualnych danych o ofertach rynkowych dla spersonalizowanego profilu klienta, budując w ten sposób zaufanie między doradcą a klientem. Pozwala na podkreślenie mocnych stron oferty w porównaniu do konkurencji i generowanie użytecznych argumentów sprzedażowych, odpowiadających na potrzeby klienta.

3. Zespoły analityczne, odpowiadające za przewidywanie zachowań klienta:

Silnik feeCOMPASS® dostarcza udoskonalone modele analityczne. Pozwala na definiowanie własnych zapytań na aktualnej bazie danych rynku w celu testowania hipotez, odkrywania zależności i modelowania / optymalizowania parametrów finansowych. Dostarcza proaktywną analizę profili aktualnych klientów i ocenę ryzyka rezygnacji z produktu/usługi w aktualnym kontekście rynkowym (inne oferty dostępne na rynku).